วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน จะชำระเมื่อตกลงกันแล้ว

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ที่เมนู “แจ้งการโอนเงิน” หรือแจ้งทางช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น Line, Facebook, Email

หมายเหตุ

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 2 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี : บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 158-2-54494-4
 • ประเภท : ออมทรัพย์
 • สาขา : ศรีสะเกษ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ชื่อบัญชี : บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 156-1-32222-2
 • ประเภท : ออมทรัพย์
 • สาขา : ศรีสะเกษ

ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี : บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 557-2-29938-9
 • ประเภท : ออมทรัพย์
 • สาขา : ศรีสะเกษ

ธนาคารกรุงไทย
 • ชื่อบัญชี : บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
 • เลขที่บัญชี: 311-1-75144-9
 • ประเภท : ออมทรัพย์
 • สาขา : ศรีสะเกษ